Regulile jocului

Regulile  de participare și desfășurare la jocuri săptămânale pe Alyssa Style 2020

Jocurile, desfășurate pe pagina de Facebook a magazinului Alyssa Style 2020, sunt organizate și conduse de  catre firma „Alyssa Style” Ltd. cu sediul în orasul Varna, strada Krali Marko,nr 39  și CUI: 206175916.Participând la joc,  dumneavoastra acceptați aceste reguli și  de asemenea sunteți de acord să le respectați.

I. Mecanismul de desfasurare a jocurilor

1. Jocurile  vor avea loc pe alyssa.ro Facebook la https://www.facebook.com/ Alyssa-Jewelry-RO-101862718669850 Perioada specifică pentru fiecare joc va fi determinată în postarea  scrisa care stabilește începutul și regulile specifice pentru fiecare inițiativă.

2. Pentru a participa la un anumit joc, participantul trebuie să îndeplinească condițiile de participare specificate în postarea specifică care anunță jocul, publicând numele său în modul specificat.

II. Dreptul de a participa

3.Dreptul de participare o au toate persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani la momentul înregistrării la Jocuri pe teritoriul României, cu excepția angajaților Alyssa Style, precum și membrii familiilor lor (copii, părinți și soți).

4. Participarea prin profiluri false și prin orice alte metode pentru a crește șansele de câștig nu este permisă.

III. Premii

5. Premiile sunt extrase la întâmplare. În cazul în care nu se stabilește nici un contact cu câștigătorul extras în termenul indicat la punctul 9, premiul va fi acordat câștigătorului de rezervă. Dacă se specifică un alt criteriu, în funcție de care sunt determinați câștigătorii, același lucru este specificat în post pentru anunțarea jocului.

6. Numele participanților câștigători sunt publicate ca un comentariu în postarea promoțională de pe pagina de Facebook a Alyssa Style - în ziua descărcării acestora.

7. Participanților câștigători li se vor trimite mesaje de notificare personale pe conturile lor de Facebook (prin Messenger). Dacă premiul este un cupon, un cod promoțional este trimis direct în mesaj pentru a cumpăra un produs cu reducere. Dacă premiul este un produs al site-ului și trebuie trimis la o adresă, câștigătorul trebuie să trimită  scris nume ,prenume , adresă și număr de telefon pentru livrare sub forma unui mesaj personal pe pagina de Facebook în termen de 7 zile de la notificare. În acest caz, câștigătorul trebuie să-și dea consimțământul explicit, în text gratuit, pentru prelucrarea datelor sale personale în scopul Jocurilor Promo și livrarea premiului câștigat.

Premiile furnizate sunt vouchere sau articole, specificate separat pentru fiecare joc individual și nu sunt permise a fi schimbate pentru echivalentul lor monetar și / sau alte valori.

8. Fiecare participant are dreptul să primească un singur premiu.

9. Premiul este trimis prin curier la adresa specificată, iar costurile de transport  sunt suportate de catre  Organizator. Dacă participantul nu este găsit în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare la coordonatele specificate de el / adresa și telefonul /, pierde dreptul de a primi premiul și acesta nu mai  este furnizat.

10. Organizatorul nu este responsabil pentru premiile neprimite / eventual la o adresă incorectă sau greșită trimisă de catre  participant. În aceste cazuri, premiul se acordă câștigătorului de rezerva.

12. Toți participanții își asumă toate responsabilitățile și obligațiile fiscale conform Legii privind impozitul pe venitul personal, inclusiv declararea și plata impozitelor care au apărut sau ar putea apărea datorită participării lor la joc.

IV. Datele  personale

12. Prin participarea la joc, participanții declară că sunt de acord ca datele lor personale să fie stocate, prelucrate și utilizate de către Organizator sau de către o persoană desemnată de acesta pentru a prelucra datele în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

13. Datele personale de la punctul 12 sunt colectate numai în scopul desfășurării jocului și al livrării premiilor câștigate. Nu pot fi folosite pentru a trimite mesaje de marketing sau contact ulterior cu participanții la joc fără consimțământul lor suplimentar și explicit.

14. Datele sunt păstrate până la 3 luni după încheierea promoției. Fiecare participant are dreptul de a solicita accesul, corectarea și / sau ștergerea datelor sale personale din baza de date a Organizatorului prin trimiterea unei cereri scrise către Organizator prin adresa de  e-mail: contact@alyssa.ro

15. Organizatorul declară că nu va dezvălui datele personale furnizate unor terți, cu excepția curierului cu scopul  pentru a livra un premiu participanților câștigători.

V. Alte condiții

16. Nu aveți dreptul de a returna produsul achiziționat pentru care ați primit cadou!

17. Organizatorul nu este obligat să păstreze corespondența pentru persoanele  care nu câștigă sau în cazul nerespectării termenilor de la punctul 7 și punctul 9.

18. Orice posibil litigiu legal între Organizator, pe de o parte, și un participant, pe de altă parte, va fi soluționat prin negocieri și bunăvoință. Dacă este imposibil să se ajungă la un acord, litigiul va fi soluționat de instanța competentă din Republica Bulgaria.

19. Jocurile conform acestor reguli nu sunt în nici un fel sponsorizate, aprobate, administrate sau afiliate la Facebook.

20. Cedentul și Organizatorul nu vor fi răspunzători pentru pierderile, vătămările, daunele sau pagubele cauzate bunurilor sau unui participant în timpul participării sale la joc.

21. Cedentul și Organizatorul nu sunt responsabili pentru calitatea premiilor, precum și nu poartă responsabilitatea garanției pentru premiile furnizate, acestea sunt furnizate în conformitate cu condițiile producătorilor și / sau distribuitorilor lor.

22. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea sau incapacitatea de a oferi premiul din cauza eventualelor  sărbători legale.

23. Cedentul are dreptul de a elimina orice conținut generat de catre participanți sau terți pe care îl consideră inadecvat, incorect și incompatibil cu jocul. Aceasta include un conținut ofensator, discriminator sau neconform cu regulile comunicării comerciale responsabile, precum și descalificarea autorului relevant al unui astfel de conținut. În aceste cazuri, decizia cesionarului este definitivă și nu face obiectul unei discuții suplimentare.

24. Organizatorul nu este responsabil pentru semnificația, autenticitatea și securitatea conținutului generat de participanții la joc sau de terți, precum și pentru orice consecințe nefaste pentru participanții la joc și terți în legătură cu acest conținut.

25. Orice utilizare a unei identități online false și / sau crearea de profile Facebook false atunci când participați la joc este considerată o încălcare a acestor reguli.

26. Autoritatea contractantă are dreptul de a descalifica fără avertisment și fără o notificare cuvenită oricăror participanți care încalcă aceste reguli. Participanții descalificați își pierd dreptul de a primi un premiu din jocuri. Decizia cesionarului este definitivă.

 

Aceste reguli intră în vigoare incepand cu data 01.12.2021.